Kullanım Koşulları

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Ayşe Burcu Kaya'nın ve/veya  Ayşe Burcu Kaya  Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının,  Ayşe Burcu Kaya'nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Ayşe Burcu Kaya Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü,  Ayşe Burcu Kaya'nın logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının  Ayşe Burcu Kaya dışı web sitelerinde kullanımı ve kullanıcılar tarafından Ayşe Burcu Kaya'nın sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Ayşe Burcu Kaya'mın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren 

 

 Ayşe Burcu Kaya iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

 

 Ayşe Burcu Kaya Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde  Ayşe Burcu Kaya tarafından garanti edilmemektedir.